O firme

Drnek PIANA - konštrukcia klavíra Firma Jan Drnek pôsobí na českom trhu od roku 1994 Špecializujeme sa na nákup a predaj hudobných klávesových nástrojov a následný pozáručný servis. Jedná sa o nástroje aj nové aj použité, ktoré vo svojej prevádzke renovujeme.
vo svojom obore patríme medzi najväčšie firmy ako v Českej republike tak aj v strednej Európe. Počas niekoľkých rokov sme svoje pôsobenie rozšírili aj do zahraničia a v súčasnej dobe obchodujeme s viac ako 15 krajinami sveta.

Objem obchodu má stúpajúcu tendenciu a doposiaľ sme uskutočnili obchod s takmer 2000 nástrojmi. Jednalo sa o nástroje vo všetkých cenových aj kvalitatívnych parametroch.

Na predané nástroje nebola nikdy uplatnená reklamácia ani nebola vznesená pripomienka ku kvalite, pretože nástroje boli vždy v 100% stave. Na nástroje poskytujeme vždy päťročnú záruku.

Firma Jan Drnek podniká ako fyzická osoba, ktorá ručí všetkým svojím majetkom za obchody firmy.

 

História firmy

 

 • Založenie firmy 16. novembra 1994 v Plzni
 • Objem predaja v roku 1995 vzrástol o 32 kusov pianín.
 • 1997 stabilizácie firmy. Začiatok dlhodobej spolupráce s firmou z Holandska.
  Prudký naruší predaja pianín. Obchodovateľnosť 205 kusov.
 • V roku 1998 zmena sídla firmy do existujúcich priestorov vo Všerubech čp. 42
 • 1999 hľadaní kvality, nadviazanie nových obchodných kontaktov.
 • 2000 - 2001 export hudobných nástrojov do celej Európy.
  Začiatok spolupráce s významnými firmami (Nemecko, Kanada, Španielsko).
 • 2002 - ustálenie obchodných činností na vysokej úrovni.
 • 2005 - dodávka koncetního krídla Steinway do Plzeňskej besedy.
 • V súčasne dobe obchodujeme s viac ako 15 krajinami sveta: Grécko, Nemecko,
  Švajčiarsko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Anglicko, Belgicko,
  Slovinsko, Slovensko, Chorvátsko, Izrael, Kanada, Indonézia, Japonsko.


Drnek PIANA - stavba klavíra